มหาวิทยาลัยเนชั่น

Nation University มหาวิทยาลัยเนชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และสันทนาการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ขอให้น้องๆ นักศึกษาทุกคนของศูนย์การศึกษาเนชั่นทาวเวอร์ที่จะไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับน้อง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ดาวน์โหลด  เอกสารใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ที่นี่

พร้อมนำเอกสารมามอบให้กับพี่ๆ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป  ณ จุดลงทะเบียน อาคารเนชั่นทาวเวอร์